Welkom bij Vereniging Wederzijds

Wederzijds organiseert ontmoetingsreizen voor kleine groepen naar Brazilië, India, Indonesië en Tanzania. In deze landen worden projecten van groepen bezocht, die zichzelf proberen te bevrijden van armoede en/of uitbuiting en/of onderdrukking. Bij de reizigers leiden deze sociale contacten tot respect voor mensen en tot een bewustzijn over de scheve welvaartsverdeling in de wereld.

Wederzijds werkt veelal met vrijwilligers. Reizigers hebben inspraak in de keuze van de groepen die bezocht worden. De reizen zijn daarom geen standaardreizen.

 

contactblad64

Contactblad 64 – Juli 2014

Het heeft lang geduurd, sinds oktober 2012 om precies te zijn, maar nu is er dus weer een nieuw Contactblad. Met aandacht voor de Indiareis van afgelopen februari, het pro-gramma voor een nieuwe reis naar Tanzania en mogelijk een reis naar Israel en Palestina. Ook vindt u in dit Contactblad de data voor de komende …

Lees verder

Jainstempel

Reisverhaal India 2014

Wederom is er weer een reisverhaal gemaakt. Ditmaal door 2 reizigers van hun Wederzijdsreis naar India februari 2014. Dit verhaal is weer opgedeeld in stukken die u hier kunt vinden.

Lees verder